Jak se chovat při kontaktu s Covid-19 ?

13.10.2020

1. Pokud se setkáme s pozitivním na Covid -19, je důležité vyhodnotit DATUM, kdy jsme se potkali. Rizikové období nákazy je DVA DNY před projevem onemocnění kontaktu. (příkl. v sobotu je mi špatně, v pondělí jsem testován pozitivně, tak je důležitý kontakt od čtvrtka do pondělí).

2. Rizikový kontakt je více jak 15 minut bez ochranných pomůcek (rouška, respirátor) v menší vzdálenosti jak 1,5m. 

3. Karanténa je nařízena pokud se jedná o rizikový kontakt na 10 dní od pozitivity kontaktu, kdy první test je dělán nejdříve po 5 dnech a je zakončen 10 den testem, s tím, že poslední 3 dny jsou bez známek onemocnění. Někdy se stihne udělat pouze test mezi 9 a 10 dnem - pak stačí pouze ten. Další možnost je nastoupit karanténu 14 dní bez testování s tím, že poslední 3 dny jsou bez příznaků.

4. Karanténa pro nosiče Covid-19 začíná dnem odběru a končí 10. den, pokud v posledních 3 dnech nejsou příznaky nemoci ( teplota, kašel s bolestí hrudi). Další odběr se již nedělá a i v případě další laboratorní pozitivity bez klinických příznaků se to vyhodnocuje tak, že nositel již není infekční.

5. Karanténu Vám vyhlašuje hygienická správa a další postup řeší praktický lékař

6. Vytestovat na Covid-19 se můžete jako samoplátci, nebo požádat při podezření praktického lékaře.

7. V případě testování centrální žádankou (placeno ZP) Vám vystaví praktický lékař centrálně žádanku a vy se sami objednáváte přes internet či telefonní číslo na pracoviště, která to provádí ... https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/