Ceník

Ceník administrativních poplatků a za služby mimo rámec zdravotního pojištění od 1.1.2019

Potvrzení o zdravotní způsobilosti a posudky

Řízení motorových vozidel .................................................... 500,- Kč

Zbrojní pas ................................................................................. 600,- Kč

Potravinářský průkaz ............................................................. 300 - 500,- Kč

Sportovní činnost .................................................................... 300 - 500,- Kč

Studium na SŠ, VŠ .................................................................. 300,- Kč

Vyšetření pro zaměstnání .................................................... 500,- Kč

Lékařský posudek ................................................................... 300 - 500,- Kč

Bodové hodnocení - posouzení bolestného ................. 300 - 500,- Kč

Vystavení zpráv + administrativa:

Návrh na komplexní lázeňskou léčbu + administrativa s tím spojená ............. 300,- Kč

Návrh na příspěvkovou lázeňskou léčbu + administrativa s tím spojená ........ 500,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace (pracovnělékařský, pojistka) ........................... 200 - 300,- Kč

Podrobný výpis z dokumentace (uzavření pojistky a pod)......................................400 - 800,- Kč

Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu .............................................................. 500,- Kč

Lékařské potvrzení v osobním zájmu (pro úřad, ...) .................................................. 200 - 500,- Kč

Vypsání žádosti do Domova s peč službou, LDN, ... ............................................... 300 - 500,- Kč

Kopírování zpráv či jiných dokumentů ........................................................................ 5kč /str

Zdravotní úkony:

Vyžádání návštěvy pacienta v bytě lékař ......................................................................... 200 -400,- Kč

Vyžádání návštěvy pacienta v bytě sestra ..................................................................... 100 - 200,- Kč

Stanovení CRP mimo schéma ZP ..................................................................................... 150,- Kč

Stanovení stolice na okultní krvácení mimo schéma ZP ........................................... 150,- Kč

Ošetření mimo ordinační dobu ........................................................................................... 400,- Kč

Ošetření mimo ordinační dobu ve dnech prac. klidu, o svátcích a po 19. hod ....800,- Kč

Vyžádání návštěvy lékaře ve dnech prac. klidu, o svátcích a po 19. hod ............ 1000,- Kč

Preventivní prohlídka mimo termíny stanovenou vyhláškou 500,- Kč + laboratoř(1000,-Kč)

Odběry na vyžádání bez indikace lékařem ........................................................... 100.-Kč + laboratoř

Aplikace vakcíny mimo schéma ZP .......................................................................... 100kč + vakcína

Aplikace i.m. injekce na vyžádání ................................................................................ 100kč + cena inj.

Kineziotejping ..................................................................................... 100 Kč práce + 2,- Kč/1cm pásky